• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/07/2019

Cổng TTĐT kính gửi Thông báo kết luận  ngày 20/7/2019 của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/07/2019
Thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề
Số ký hiệu 626/TB-BGDĐT Ngày ban hành 20/07/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Lê Hải An
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...