• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2021
Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN
Số ký hiệu 1596/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 21/05/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...