Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 17 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3355/BGDĐT-GDĐH Về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị tham gia tập huấn bồi dưỡng hè năm 2018
07/08/2018
05/VBHN-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
08/06/2018
899/BGDĐT-GDĐH Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
09/03/2018
898/BGDĐT-GDĐH Về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018.
09/03/2018
897/BGDĐT-GDĐH Về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018.
09/03/2018
4784 /BGDĐT-GDĐH Về việc rà soát các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, đại học
16/10/2017
3855/BGDĐT-GDĐH Về việc triệu tập giảng viên, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị năm 2017
22/08/2017
3424/BGDĐT-GDĐH V/v kết quả thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSP và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)
07/08/2017
2919/BGDĐT-GDĐH Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
10/07/2017
2473/BGDĐT-GDĐH Công văn số 2473/BGDĐT-GDĐH Về việc thay đổi khu vực tuyển sinh năm 2017 của trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
09/06/2017
1230/BGDĐT-GDĐH Công văn số 1230/BGDĐT-GDĐH Về việc cung cấp số liệu phục vụ quy hoạch hệ thống các cơ sở đào tạo sư phạm
28/03/2017
941/BGDĐT-GDĐH Công văn số 941/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2017
10/03/2017
37/BGDĐT-GDĐH Công văn số 37/BGDĐT-GDĐH về việc Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017.
06/01/2017