Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 10 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
5816/BGDĐT-GDTrH Về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018
07/12/2017
5814/BGDĐT-GDTrH Về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018
07/12/2017
3459/BGDĐT-GDTrH Về việc rà soát, đảm bào các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới
08/08/2017
1915/BGDĐT-GDTrH Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông
05/05/2017
323/BGDĐT-GDTrH Công văn số 323/BGDĐT-GDTrH về việc tập huấn về kiểm tra đánh giá môn tiếng Pháp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT chương trình song ngữ tiếng Pháp
07/02/2017
322/BGDĐT-GDTrH Công văn số 322/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn tập thi THPT Quốc gia năm 2017
07/02/2017
6191/BGDĐT-GDTrH Công văn số 6191/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra học kì I năm học 2016-2017 đối với những vùng bị lũ lụt thuộc các tỉnh miền Trung
19/12/2016
5878/BGDĐT-GDTrH Công văn số 5878/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017
29/11/2016
4325/BGDĐT-GDTrH Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017
01/09/2016
1786/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010
11/05/2010