Thông báo các khóa đào tạo về quản lý nguồn nhân lực cho các công chức

13/07/2017 In bài viết

Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực (FCB) là một dự án song phương giữa Chính phủ Bỉ và Chính phủ Việt Nam nhằm góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện để Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp hóa dựa trên tri thức vào năm 2020.

Mục tiêu cụ thể của FCB là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua tăng cường các kỹ năng sáng tạo và quản lý, cũng như năng lực của các cá nhân và các tổ chức được lựa chọn.

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2017 đã được phê duyệt của Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực (FCB) sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ, Ban QLDA FCB dự kiến tổ chức bốn (04) khóa đào tạo cho các cá nhân trong các tổ chức hưởng lợi mục tiêu, cụ thể như sau:

Hai (02) khóa đào tạo về “Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức công”

Mục tiêu: Khóa đào tạo được thiết kê nhằm cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng trong việc phát triển kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để họ có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mình và có thể xây dựng một kế hoạch phát triển nguồn nhân lực rõ ràng cho tổ chức/cơ quan của mình

Ngày và địa điểm dự kiến:

 • Thời lượng: 3 ngày/khóa
 • Khóa đào tạo 1: 23 – 25 tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội
 • Khóa đào tạo 2: 28 – 30 tháng 8 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung: Khóa đào tạo tập trung trình bày các chủ đề sau:

 • Phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động liên quan;
 • Cách tiếp cận dựa trên năng lực trong phát triển nguồn nhân lực;
 • Khung năng lực và đánh giá năng lực;
 • Quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Số lượng và đối tượng học viên:

 • 35 học viên/khóa;
 • Học viên là những công chức làm công tác quản lý nguồn nhân lực thuộc các tổ chức công đã được lựa chon, bao gồm các Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, các trường đại học công lập. Các ứng viên tham gia khóa học phải có độ tuổi dưới 50 đối với nữ và dưới 55 đối với nam. Ưu tiên nữ và người dân tộc thiểu số.

Hai (02) khóa đào tạo về “Quản lý thực hiện công việc trong các tổ chức công”

Mục tiêu: Khóa đào tạo được thiết kê nhằm cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng trong quản lý thực hiện công việc để họ có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mình và có thể tham mưu xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thực hiện công việc cho tổ chức/cơ quan của mình

Ngày và địa điểm dự kiến:

 • Thời lượng: 2,5 ngày/khóa
 • Khóa đào tạo 1: 18 - 20 tháng 9 năm 2017 tại Hà Nội
 • Khóa đào tạo 2: 21– 23 tháng 9 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung:

 • Đặc điểm của tổ chức công;
 • Quản lý thực hiện công việc của cá nhân, nhóm và tổ chức;
 • Các yếu tố cấu thành hệ thống quản lý thực hiện công việc;
 • Quá trình quản lý thực hiện công việc: lập kế hoạch thực hiện công việc, Xác định mục tiêu và tiêu chuẩn thực hiện công việc, Đo lường thực hiện công việc, Phản hồi thực hiện công việc;
 • Các thực tiễn quản lý thực hiện công việc;
 • Quản lý thực hiện công việc và các hoạt động quản lý nguồn nhân lực khác.

Số lượng và đối tượng học viên:

 • 35 học viên/khóa;
 • Học viên là những người làm công tác tổ chức, đào tạo thuộc các tổ chức công, các trường đại học công lập có độ tuổi dưới 50 đối với nữ và dưới 55 đối với nam. Ưu tiên nữ và người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Ưu tiên những người đã tham dự khóa đào tạo “Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức công” do Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện vào tháng 8/2017.

Thư mời kèm theo thông tin đăng ký học viên sẽ được gửi tới các đơn vị hưởng lợi mục tiêu của Dự án FCB.

 

Ban quản lý Dự án FCB