Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 793 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3892/BGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
28/08/2019
899/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
27/08/2019
898/CTr-BGDĐT-TWĐTN Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019-2020
27/08/2019
3875/GDCTHSSV Về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
27/08/2019
449/GBCVSNGDVN-GD&TĐ Thư mời tham gia giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" lần thứ II, năm 2019
26/08/2019
3873/BGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non
26/08/2019
3869/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
26/08/2019
3833/BGDĐT-GDTC Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020
23/08/2019
876/TB-BGDĐT Thông báo Kết quả Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 11 - 2019 tại Indonesia
21/08/2019
2421/QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc vầ thầy/cô và mái trường mến yêu" năm 2019
21/08/2019