Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 04.38693686; Fax: 04.38683892; Email: cucqlcl@moet.gov.vn
 

- Cơ cấu tổ chức:

  1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

  2. Phòng Quản lý thi

  3. Phòng Quản lý văn bằng, chứng chỉ

  4. Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục

  5. Trung tâm Khảo thí quốc gia

  6. Trung tâm Công nhận văn bằng

  7. Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục