Địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 04.38693686; Fax: 04.38683892; Email: cucktkd@moet.edu.vn ; cucktkd@moet.gov.vn