• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/09/2018

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc  Chương trình phát triển  khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển.

Cổng TTĐT kính gửi Các đại học, trường đại học, học viên, viện nghiên cứu và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/09/2018
V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển
Số ký hiệu 4236 /BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 18/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...