Địa chỉ: 108 Phố Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 024.37836101; Fax: 024.37833030