Địa chỉ: 23 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.2151663; Email: rgep@moet.gov.vn