Địa chỉ: 23 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 0243.2151663; Email: rgep@moet.gov.vn