Địa chỉ: 25 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 0243 624 0388;   0243 215 1876 ;