Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0243 8267555; Email: chuongtrinhkhgd@moet.gov.vn; Website: http://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn/