Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trừng, Hà Nội; Điện thoại: 0243.38695144; Fax: 0243.8694085