• 21. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

    Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.36230702; Fax: 024.36230602; Email: cucng@moet.edu.vn; cucng@moet.gov.vn.
  • 22. Cục Công nghệ thông tin

    Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.38695144; Email: cuccntt@moet.gov.vn; Website: https://e-ict.gov.vn
  • 23. Cục Cơ sở vật chất

    Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04.38684791; 04.38693892