• 2788/BGDĐT-GDTC
  Về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.
 • 2766/BGDĐT-QLCL
  Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023
 • 978/TB-BGDĐT
  Thông báo về việc tuyển chọn giáo viên, giảng viên Việt Nam đi dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ 2023-2025
  • 2742/BGDĐT-QLCL
   Về việc Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023
  • 2690/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023
  • 1543/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030