• Bộ GD&ĐT xếp hạng cao về chỉ số cải cách hành chính

  04/05/2018
  Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Theo đó, kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, ngành được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả từ 80 điểm trở lên, bao gồm 12 bộ, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT).
 • Đơn giản hóa 32 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  20/12/2017
  Ngày 13 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Nghị quyết số 89/NQ-CP).
 • Hỏi- Đáp thủ tục cải cách, đơn giản hóa Thủ tục hành chính

  30/11/2017
  Công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm, coi đây là khâu quan trọng của cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành đồng thời phát huy nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo.