Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 29/01/2022

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 29/01/2022
Thừa Thiên Huế
08:00 TRT Tiếng Việt 1 Vần: uân,uât. Tập viết: uân, huân chương, uât, sản xuất https://thuathienhue.edu.vn/
08:00 TRT Tiếng Việt 1 Học vần : uy uya, tập viết : uy, tàu thuỷ, uya, đêm khuya https://thuathienhue.edu.vn/
08:25 TRT Tiếng Việt 1 Bài 6: Ngôi nhà https://thuathienhue.edu.vn/
08:25 TRT Tiếng Việt 1 Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (tiết 1) https://thuathienhue.edu.vn/
08:50 TRT Toán 2 Bài 65: Khối trụ- Khối cầu https://thuathienhue.edu.vn/
08:50 TRT Toán 2 Bài 61: Bảng chia 5 (tiết 2) https://thuathienhue.edu.vn/
09:15 TRT Tiếng Việt 1 Thực hành. Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng https://thuathienhue.edu.vn/
09:15 TRT Tiếng Việt 1 Thực hành. Kể chuyện: Câu chuyện về chú trống choai https://thuathienhue.edu.vn/
09:40 TRT Toán 2 Bài 66: Thực hành lắp ghép, xếp hình khối https://thuathienhue.edu.vn/
09:40 TRT Toán 2 Bài 62: Số bị chia - Số chia - Thương https://thuathienhue.edu.vn/
14:00 TRT Tiếng Việt 1 Ôn tập https://thuathienhue.edu.vn/
14:00 TRT Tiếng Việt 1 Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (tiết 2) https://thuathienhue.edu.vn/
14:25 TRT Tiếng Việt 1 Ôn tập - Kể chuyện: Hoa tặng bà https://thuathienhue.edu.vn/
14:25 TRT Tiếng Việt 1 Ôn tập - Kể chuyện: Cây khế. https://thuathienhue.edu.vn/
14:50 TRT Toán 2 Bài 67: Ngày- giờ (tiết 1) https://thuathienhue.edu.vn/
14:50 TRT Toán 2 Bài 63: Luyện tập https://thuathienhue.edu.vn/
Cục công nghệ thông tin