Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 31/03/2020

(Thông tin phát sóng liên tục được cập nhật...)
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Nội dung học Nguồn
Ngày 31/03/2020
An Giang
10:00 ATV GDCD GDCD lớp 9 http://angiang.edu.vn/
15:00 ATV GDCD GDCD lớp 12 http://angiang.edu.vn/
Bạc Liêu
10:00 BLTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Đồng Nai
07:30 ĐN1 Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://sgddt.dongnai.gov.vn/
08:15 ĐN1 Toán Toán lớp 9 http://sgddt.dongnai.gov.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 6 http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 9 http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 7 http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 8 http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 10 http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 10 http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Hóa học Hóa học lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/
15:00 Kenh 2 (H2) Lịch sử Lịch sử lớp 10 http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Hóa học Hóa học lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 11 http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) GDCD GDCD lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 11 http://www.hanoi.edu.vn/
17:10 Kenh 2 (H2) Lịch sử Lịch sử lớp 11 http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 4 http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 5 http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Hóa học Hóa học lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Địa lý Địa lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP GDCD GDCD lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
Khánh Hòa
09:00 KTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9

Grammar: Passive voice

http://khanhhoa.edu.vn/
16:00 KTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9

Phát lại chương trình 16:00

http://khanhhoa.edu.vn/
Lai Châu
08:00 LTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://laichau.edu.vn/
09:30 LTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12 http://laichau.edu.vn/
Nghệ An
17:00 NTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://nghean.edu.vn/
Phú Thọ
09:20 PTV Toán Toán lớp 9

Phát lại

http://phutho.edu.vn/
14:00 PTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://phutho.edu.vn/
22:00 PTV Vật Lí Vật Lí lớp 12 http://phutho.edu.vn/
Quảng Nam
09:00 QRT Toán Toán lớp 12

Tích phân (Tiết 2)

http://quangnam.edu.vn/
09:00 QRT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12

Vấn đề phát triển nông nghiệp

http://quangnam.edu.vn/
16:00 QRT Toán Toán lớp 12

Rừng xà nu (Tiết 2)

http://quangnam.edu.vn/
16:00 QRT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12

Bài tập giao thoa ánh sáng

http://quangnam.edu.vn/
Vĩnh Long
14:00 THVL4 Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12 http://vinhlong.edu.vn/
14:30 THVL4 Lịch sử Lịch sử lớp 12 http://vinhlong.edu.vn/
Cục công nghệ thông tin