Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 18/09/2021

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 18/09/2021
Bình Thuận
08:00 BTV Ngữ Văn 12 Tây Tiến – Quang Dũng - (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
08:30 BTV Toán 12 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (t2)- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
09:00 BTV Tiếng Anh 12 Unit 2: Reading 2- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
15:00 BTV Ngữ Văn 9 Truyện Kiều của Nguyễn Du- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
15:30 BTV Toán 9 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tt)- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
16:00 BTV Tiếng Anh 9 Unit 1: Language focus- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
Đồng Nai
07:30 ĐN1 Tiếng Anh 5 Food Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
08:02 ĐN1 Tiếng Anh 6 Unit 1: My new school_Getting started Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
13:30 ĐN1 Toán 10 Chuyên đề 1 Đại số: Mệnh đề (tiếp theo) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
14:12 ĐN1 Ngữ Văn 10 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Đồng Tháp
14:00 THĐT1 Địa Lí 12 Bổ trợ kiến thức
14:30 THĐT1 GDCD 12 Bổ trợ kiến thức
Thừa Thiên Huế
08:00 TRT Ngữ Văn 6 Văn bản: À ơi tay mẹ https://thuathienhue.edu.vn/
08:00 TRT Tiếng Việt 1 Ôn tập và kể chuyện: Đàn kiến con ngoan ngoãn https://thuathienhue.edu.vn/
08:30 TRT Ngữ Văn 6 Văn bản: Về thăm mẹ https://thuathienhue.edu.vn/
08:30 TRT Tiếng Việt 1 Ôn tập và kể chuyện: Chồn con đi học https://thuathienhue.edu.vn/
09:00 TRT KHTN 6 Bài 17: Tế bào (Tiết 2) https://thuathienhue.edu.vn/
09:00 TRT Toán 2 Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 https://thuathienhue.edu.vn/
09:30 TRT Tiếng Anh 6 Unit 1: Lesson 6: Skills 2 https://thuathienhue.edu.vn/
10:00 TRT Tiếng Anh 6 Unit 1. HomeLesson 2.3. Pronunciation + Speaking https://thuathienhue.edu.vn/
14:00 TRT Tiếng Việt 1 Tập viết: ơ, cờ, d, da, e, đ, đe, số 4 https://thuathienhue.edu.vn/
14:30 TRT Tiếng Việt 1 Ơ – ơ, dấu ngã https://thuathienhue.edu.vn/
15:00 TRT Toán 2 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu https://thuathienhue.edu.vn/
15:30 TRT Tiếng Việt 1 Ôn tập và kể chuyện (Tuần 2) https://thuathienhue.edu.vn/
16:00 TRT Toán 2 Luyện tập chung https://thuathienhue.edu.vn/
VTV
14:00 VTV7 Tiếng Anh 1 Tiếng Anh lớp 1 https://vtv7.vtv.vn/
14:30 VTV7 Tiếng Việt 1 Tiếng Việt lớp 1 https://vtv7.vtv.vn/
15:00 VTV7 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh lớp 2 https://vtv7.vtv.vn/
Cục công nghệ thông tin