39 đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng cập nhật thông tin xét tuyển bổ sung đợt 2 (từ 11/9 đến 21/9/2016)

Tiếp tục hỗ trợ cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố công khai thông tin xét tuyển bổ sung đợt 2 của 39 đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (tính đến ngày 15/9/2016).

Thông tin chi tiết:

Xem online tại đây: >>Thông tin xét tuyển bổ sung đợt 2 cập nhật ngày 15/9<<

Thông tin sẽ tiếp tục được Bộ GD&ĐT cập nhật.

File đính kèm