Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định

12/09/2017 In bài viết

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 246 cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng, trung cấp SP đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Danh sách cập nhật đến ngày 31/8/2017).

(Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/8/2017)

Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá : 246, trong đó:

- Trường đại học, học viện: 213 (59 trường được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài trong đó có 31 được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng)

- Trường cao đẳng, trung cấp sư phạm: 33 (01 trường được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài)

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

File đính kèm