Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đầm Hà: Nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho lao động địa phương

13/09/2017 In bài viết

Xác định công tác giáo dục, đào tạo nghề là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đầm Hà đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Thực hành và làm nghề may tại Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt

Để công tác giáo dục, đào tạo nghề đạt hiệu quả, Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, dựa trên chiến lược phát triển kinh tế của huyện tổ chức điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề, xác định các nghề đạo tạo, thực hiện tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho lao động; chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện đáp ứng nhu cầu đào tạo, chiêu sinh; liên kết với các trường mở các lớp dạy nghề phù hợp với khả năng của người học. Cùng với đó, Trung tâm cũng tập trung huy động các nguồn lực đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa các loại hình đào tạo; tổ chức giảng dạy theo hướng có mô hình, có trọng tâm, trọng điểm; giảng dạy theo phương châm “học đi đôi với làm”, “cầm tay chỉ việc”. Học viên vừa học vừa được thực hành, đảm bảo tay nghề vững vàng khi kết thúc khóa học. Năm 2016,  Trung tâm mở 02 lớp nghề cho lao động nông thôn với 50 học viên; liên kết với các trường Cao đẳng mở 03 lớp Trung cấp nghề  cho 120 học viên và các lớp sơ cấp nghề lái xe ô tô, mô tô cho trên 800 học viên.

Lãnh đạo huyện Đầm Hà và đoàn công tác thăm và làm việc tại công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt

Bên cạnh đó, Trung tâm còn liên kết với các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài huyện tuyển sinh, đào tạo theo đơn đặt hàng cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các khu công nghiệp để người lao động có việc làm sau đào tạo. Năm 2017, Trung tâm đã ký biên bản ghi nhớ về việc phối hợp đào tạo, cung cấp và tiếp nhận lao động nghề may với Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam) khu công nghiệp Texhong, Hải Hà. Theo đó, Công ty sẽ tiếp nhận 100% số học viên và người lao động qua đào tạo tại trung tâm vào làm việc. Đến nay đã có 78 học viên đến Trung tâm đăng ký học Nghề May gắn với học văn hóa và gần 200 lao động  được tư vấn giới thiệu học nghề và làm việc tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam).

Một buổi thực hành tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện

Ông Đặng Văn Thương – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đầm Hà cho biết: “Để công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương thực sự đem lại hiệu quả, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của đào tạo nghề; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; tổ chức tuyển sinh theo đúng đối tượng; tăng cường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp gắn dạy nghề với các chương trình hỗ trợ khác như vay vốn phát triển sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo. Trước mắt, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt tuyển sinh học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)

(Cổng Thông tin điện tử huyện Đầm Hà)