Nâng cao nhận thức cộng đồng về "Nông nghiệp sinh thái nông thôn vì sinh kế"

13/09/2017 In bài viết

Dự án “Nông nghiệp sinh thái nông thôn vì sinh kế (REAL)” Rural Ecological Agriculture for Livelihood (REAL), do Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng và phát triển nông thôn (ICERD) triển khai giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2018

Dự án “Nông nghiệp sinh thái nông thôn vì sinh kế (REAL)” Rural Ecological Agriculture for Livelihood (REAL), do Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng và phát triển nông thôn (ICERD) triển khai giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2018 tại các trung tâm học tập cộng đồng (TT HTCĐ), trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX) huyện và trường trung học cơ sở của 13 xã thuộc 6 tỉnh (Bắc Giang, Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Bình, Yên Bái) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong các TTHTCĐ và học sinh về đa dạng sinh học và về giảm thiểu mối nguy do thuốc bảo vệ thực vật, các biện pháp kỹ thuật quản lý sâu bệnh trên cây trồng và bảo vệ môi trường.

Để triển khai các hoạt động: đào tạo, tập huấn về đa dạng sinh học, giảm thiểu mối nguy do thuốc bảo vệ thực vật, Vụ GDTX đã phối hợp với Chương trình IPM Quốc gia, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng và Phát triển nông thôn (ICERD) xây dựng các tài liệu để tập huấn cho học viên trong hệ thống trung tâm học tập cộng đồng cũng như trung tâm giáo dục thường xuyên huyện,  bao gồm: Tài liệu “Hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học nông nghiệp”; Tài liệu “Hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng về thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng của chúng với môi trường”.

Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trồng rau an toàntại TT HTCĐ xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn-Yên Bái

Ngoài ra, từ năm 2014, Vụ GDTX đã phối hợp với ICERD và Cục Bảo vệ thực vật đưa 3 tài liệu hướng dẫn nông dân sử dụng trong các TT HTCĐ: Các biện pháp kỹ thuật quản lý sâu bệnh trên cây trồng và bảo vệ môi trường; Sổ tay hướng dẫn nông dân về nguyên tắc và kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI (System Rice Intensification SRI); Tài liệu Hướng dẫn thực hành lớp huấn luyện đồng ruộng Farmer Field School – FFS.

Dự án đã tạo sự thay đổi tích cực trong cộng đồng và trong nhà trường, có hiệu quả tuyên truyền tốt; phụ huynh, học sinh và cộng đồng trong các TT HTCĐ đã được nâng cao nhận thức về nông nghiệp sinh thái nông thôn vì sinh kế, về đa dạng sinh học, về thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng của chúng với môi trường và các biện pháp nhằm giảm thiểu mối nguy do thuốc bảo vệ thực vật và các vấn đề liên quan.

Với những kết quả đạt được, Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ GDĐT đã đề nghị Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng và Phát triển nông thôn (ICERD), Chương trình IPM Quốc gia, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai Dự án tại Việt Nam, mở rộng đến những địa phương khác, đảm bảo đa dạng sinh học và văn hóa đồng thời mang lại cơ hội phát triển cho các cộng đồng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cộng đồng và phát triển nông thôn bền vững, chủ động ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.

Vụ GDTX trân trọng giới thiệu đến bạn đọc video về các hoạt động triển khai chương trình “Nông nghiệp sinh thái nông thôn vì sinh kế (REAL)” tại Lào Cai. Vui lòng truy cập theo đường dẫn: https://youtu.be/YEXwIHMLMMA

 

Nguyễn Lưỡng Nhật – Chuyên viên Vụ GDTX

(Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)