Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm việc với ngành giáo dục Yên Bái

10/04/2018 In bài viết

Ngày 6/4/2018, Đoàn công tác của Bộ giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái về công tác giáo dục dân tộc và công tác chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Lãnh đạo và Chuyên viên của các đơn vị Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục dân tộc.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo,trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục của tỉnh Yên Bái đã có những khởi sắc; chất lượng giáo dục ổn định và phát triển; công tác giáo dục vùng cao, giáo dục dân tộc được đặc biệt quan tâm; trong đó đặc biệt chú trọng đến việc sắp xếp, bố trí, nâng cao chất lượng và năng lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộquản lý; ưu tiên các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên vùng cao; triển khai đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước tới cán bộ, giáo viên và học sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

Năm học 2017 - 2018, quy mô giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập toàn tỉnh có 398 trường (trong đó Mầm non là 158 trường, Tiểu học: 52 trường; THCS: 52 trường, TH&THCS: 113 trường, MN-TH&THCS: 23 trường); 481 điểm trường  với tổng số 185.345 học sinh. 

Chất lượng giáo dục – đào tạo ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,6%; trên 95% học sinh tiểu học đạt từ hoàn thành trở lên môn Tiếng Việt, Toán; trên 38% học sinh THCS đạt học lực khá giỏi; trên 44% học sinh THPT đạt học lực khá, giỏi. Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn, học sinh giỏi quốc gia cấp THPT tăng so với năm học trước. Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), PTDT bán trú tiếp tục được đầu tư và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có9 trường trường Phổ thông dân tộc nội trú với 2.972 học sinh, trong đó có 7 trường trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông; học sinh người dân tộc thiểu số cấp THCS, THPT được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú chiếm tỷ lệ 7,13%.

Hệ thống trường PTDTBT gồm49 trường (12 trường PT DTBT tiểu học, 16 trường PTDTBT THCS, 21 trường PTDTBT TH&THCS) và 56 trường có học sinh bán trú với tổng số 22.388 học sinh bán được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; trong đó có 20.907 học sinh bán trú ở trong trường (chiếm tỷ lệ 93,3%). So với năm học 2016 - 2017, tăng 2.025 học sinh bán trú hưởng chính sách hỗ trợ.

Sở GD&ĐT đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của tỉnh như ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn về việc đổi mới phương pháp giảng dạy và triển khai cácnội dung giáo dục đặc thù trong trường PTDTNT, PTDTBT, tập huấn cho cán bộ quản lý, GV về  công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số trong các trường PTDTNT, PTDTBT. Trên cơ sở đó các trường PTDTNT, PTDTBT tổ chức tốt các hoạt động từ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đến công tác giáo dục kỹ năng sống, chú trọng giáo dục văn hóa dân tộc và giáo dục kỹ năng lao động, kỹ năng tự phục vụ thông qua sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường. Phát động phong trào “Áo ấm mùa đông” cho học sinh nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn; qua đó phát động các tập  thể, cá nhân giúp đỡ, ủng hộ học sinh và các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục dân tộc, đặc biệt là chính sách đối với học sinh đã được tỉnh Yên Bái rất quan tâm.Ngoài những chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề và nhiều chủ trương, chính sách quan trọng như Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường PTDTBT, hỗ trợ kinh phí thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú ngoài quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể xã hội tại địa phương vào cuộc tích cực trong việc thực hiện các chính sách phát triển giáo dục dân tộc, đặc biệt là các chính sách  đối với trường PTDTBT và học sinh bán trú đã góp phần huy động nguồn lực, tạo môi trường giáo dục tốt hơn, đồng thời làm tốt công tác huy động trẻ em đến lớp, duy trì sỹ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học... Đây là tiền đề để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vàlàm thay đổi căn bản diện mạo giáo dục dân tộc thiểu số tại tỉnh Yên Bái.

Đối với công tác chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện triển khai CT, SGK GDPT  mới giai đoạn 2018-2024. Năm học 2017 - 2018, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học chương trình GDPT hiện hành theo hướng giảm tải nội dung lý thuyết, tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, từ đó tạo thuận lợi cho học sinh và giáo viên khi chuyển sang thực hiện chương trình CT, SGK GDPT mới.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, việc đổi mới và phát triển GD-ĐT còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế; công tác giáo dục dân tộc, vùng khó khăn còn những bất cập như: một số trường liên cấp có quy mô lớn, trường có nhiều cấp học, nhất là trường phổ thông có cấp học mầm non gặp một số khó khăn về: công tác quản lý; công tác huy động học sinh ra lớp ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu; cơ sở vật chất đầu tư mới tiến độ chậm; chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu; có nguy cơ mất an toàn tại một số trường có số lượng học sinh bán trú đông (Hỏa hoạn, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đuối nước... và một số lớp chưa thể tổ chức học 2 buổi/ngày theo quy định). Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phòng học diện tích nhỏ, chưa đạt chuẩn nhất do đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đổi mới phương phápdạy học.

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục tăng cường các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường PTDTNT, PTDTBT; chương trình mục tiêu để đầu tư xây dựng nhà bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn; kịp thời ban hành kế hoạch đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông để có căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai ở địa phương; xây dựng danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho các cấp học.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái. Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực học sinh; tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với học sinh và điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. ​

Nhân dịp này Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng đã đến thăm, làm việc và tặng quà cho trường PTDTNT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Vụ Giáo dục Dân tộc