Xin ý kiến nhân dân đối với tập thể Viện Đại học Mở Hà Nội đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì

28/06/2018 In bài viết

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể Viện Đại học Mở Hà Nội đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 06/7/2018, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng./