Đẩy mạnh phối hợp công tác giáo dục, đào tạo giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng

Chiều 4/1, Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban về công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội năm 2018. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Bộ GD&ĐT luôn tạo điều kiện thuận lợi để các học viện, nhà trường Quân đội mở các mã ngành đào tạo mới, hoàn thiện danh mục ngành nghề đào tạo, bảo đảm tính liên thông giữa các chương trình đào tạo, phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và thông lệ quốc tế.


Toàn cảnh Hội nghị giao ban về công tác GD-ĐT trong quân đội năm 2018

Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện chặt chẽ quy chế tuyển sinh, giảm chỉ tiêu đào tạo hệ dân sự trong các nhà trường quân đội.

Hai bộ đã phối hợp đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả 10 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN); chủ động, phối hợp biên soạn tài liệu, giáo trình môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên; kịp thời hướng dẫn các cơ sở đào tạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hải An khẳng định, năm qua công tác giáo dục đào tạo trong quân đội đã có những bước tiến bộ rõ rệt.

Theo đó, các đơn vị trong Bộ Quốc phòng đã tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng mới và điều chỉnh chương trình đào tạo gắn với danh mục ngành, chuyên ngành, đồng thời đăng tải thông tin về tuyển sinh quân sự và thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng xét tuyển, thi tuyển.


Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu tại hội nghị

Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cấp được đẩy mạnh. Hai Bộ cũng tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục các nhà trường; Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng và triển khai sâu rộng; Công tác quản lý giáo dục các trường mầm non Quân đội hoạt động có hiệu quả tốt.

Đặc biệt, trong năm qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với các cơ quan chức năng Bộ GD&ĐT trong chỉ đạo, hỗ trợ và bảo đảm cơ sở vật chất cho tập huấn lồng ghép kiến thức quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng, an ninh cho HSSV.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hải An nêu lên một số vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục đào tạo trong quân đội và sự phối hợp giữa hai Bộ như: Đẩy mạnh công tác phối hợp trong triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đến các cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo trong quân đội; Phối hợp mở mã ngành đào tạo một số chuyên ngành mới, chuyên ngành mũi nhọn, chuyên sâu về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh hệ thống thông tin, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng; đồng thời xây dựng chuẩn đầu ra đúng mục tiêu, yêu cầu đào tạo…

Thứ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29 và “Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020”.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục