Khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư tại Bộ GD&ĐT

17/05/2019 In bài viết

Ngày 17/5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT để tổ chức khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2019 của Ban Bí thư về “quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Bộ GD&ĐT tham dự cuộc làm việc. 

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, ngay sau khi Trung ương ban hành Quyết định số 221, Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Đảng ủy Bộ tổ chức quán triệt nội dung của Quyết định số 221 cho cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; phối hợp với các đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt đến các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bộ GD&ĐT và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp trong việc triển khai kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Theo đó, định kỳ hằng năm, Bộ GD&ĐT và Ban Tuyên giáo Trung ương thảo luận, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

10 năm qua, quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội, của thị trường lao động. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ GD&ĐT, giữa tuyên giáo các tỉnh, thành phố với ngành Giáo dục ở các địa phương trong việc truyền thông về những chủ trương, chính sách, những hoạt động lớn của ngành Giáo dục được thực hiện hiệu quả.

Nhận thức của xã hội, đặc biệt là của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục về những vấn đề căn cốt của ngành giáo dục như đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐ; đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực địa phương; an toàn trường học; việc thừa thiếu giáo viên, thực hiện chính sách tinh giản biên chế ngành Giáo dục đã được thông tin kịp thời.

Tuy nhiên, việc quán triệt thực hiện nghị quyết ở một số địa phương, cơ sở giáo dục còn hình thức; một bộ phận giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục còn chậm chuyển biến về nhận thức, hành động khi tham gia đổi mới giáo dục. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc phối hợp giữa tuyên giáo với giáo dục các cấp để đồng hành triển khai thực hiện những đổi mới của ngành Giáo dục.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung đẩy mạnh và đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học; tập trung tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới; chính sách tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục; sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ gắn với sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp trong ngành Giáo dục.

Để quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ GD&ĐT ngày càng phát huy hiệu quả, Bộ GD&ĐT đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ GD&ĐT trên tinh thần tăng cường vai trò của các cơ quan Tuyên giáo ở các địa phương đối với việc phối hợp đẩy mạnh truyền thông về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; phối hợp về công tác tư tưởng trong quá trình triển khai các dự án, đề án; phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải quyết các bức xúc của nhân dân.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan truyền thông về những thành công trong đổi mới giáo dục, những điểm sáng, những gương người tốt, việc tốt trong giáo dục, những thầy giáo, cô giáo vượt khó vươn lên, tận tâm, gắn bó với nghề; chỉ đạo ban tuyên giáo các tỉnh/thành phố chỉ đạo việc tăng cường nhận thức, giảm thiểu các hành vi vi phạm đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, trong đó có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục