Chặng đường mới trong hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Việt Nam từ ngày 01 đến 03/10, Thỏa thuận Kế hoạch xây dựng đề án hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã được ký kết.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Việt Nam Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Sengdeuane Lachanthaboune ký kết Thỏa thuận hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước

Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều vấn đề trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đưa các nội dung công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vào giảng dạy tại các trường học của hai nước, song song với tăng cường hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân. 

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào, trong đó có Thỏa thuận Kế hoạch xây dựng đề án hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Thỏa thuận này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai Bên phối hợp triển khai xây dựng Đề án Hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho 10 năm tiếp theo khi Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020” chuẩn bị kết thúc.

Nội dung chính của Thỏa thuận bao gồm: Tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào giai đoạn 2011-2020; xây dựng Đề án hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030 trong đó chú trọng: đẩy mạnh hợp tác giáo dục phổ thông và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào; tăng cường trao đổi chuyên môn và nghiên cứu khoa học; thúc đẩy hỗ trợ trong việc dạy - học tiếng Việt, lớp học song ngữ tiếng Lào - Việt và đưa các sản phẩm lịch sử mối quan hệ Việt Nam - Lào vào dạy cho học sinh, sinh viên các trường; hỗ trợ giúp đỡ trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và các hoạt động hợp tác khác mà hai bên cùng ủng hộ.

Việc ký kết Thỏa thuận Kế hoạch xây dựng đề án hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam với Lào, đáp ứng những yêu cầu mới của sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện chủ trương của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Cục Hợp tác quốc tế