Bản tin giáo dục - Số 16

Bản tin Giáo dục số 16 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Phiên họp lần thứ V Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023; Tăng cường quản lý việc trang bi sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; Tuần đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 - những ghi nhận tích cực từ giáo viên và học sinh.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang