Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đào tạo, cung ứng nhân lực

Ngày 8/1, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn dự và phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực thuộc Bộ GDĐT với các đối tác là các Bộ, ngành và đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chứng kiến lễ ký kết 

Tại lễ ký kết, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngân hàng VCB - Hà Nội, Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục NovaEdu, Công ty cổ phần Công nghệ Thiên hà xanh, Công ty Cổ phần phát triển giáo dục quốc tế GAIA, Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC, Công ty cổ phần Giáo dục và phát triển nghề nghiệp BnD Edu, Công ty cổ phần Công nghệ và dịch vụ EPR, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Mở Hà Nội, Tạp chí doanh nhân Sài Gòn.

Chứng kiến và phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn mong muốn sau khi ký kết, sự hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực và các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, với các Bộ ngành khác sẽ hiệu quả, thực chất, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, đem lại lợi ích cho các bên.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, nguồn nhân lực là yếu tố cạnh tranh cốt lõi của một quốc gia, của tổ chức và mỗi doanh nghiệp. Năng lực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhân lực. Do đó, vai trò của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực trong bối cảnh hiện nay càng thêm quan trọng.

Cho rằng vai trò của giáo dục đại học trong phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao thời gian qua đã có sự thay đổi lớn, Thứ trưởng nhấn mạnh, các trường đại học đã thể hiện vai trò khi được trao quyền tự chủ, không chỉ phát triển nguồn nhân lực mà còn tham gia vào nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo, mang lại giá trị cho xã hội, đóng vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức sáng tạo trong xã hội.

Tuy nhiên, việc phát triển nguồn nhân lực không chỉ là trách nhiệm của các trường đại học mà còn có vai trò rất lớn của các tổ chức, doanh nghiệp, xã hội. Sự tham gia của xã hội trong việc phát triển nguồn nhân lực ngày nay cũng đã khác nhiều so với trước đây.

Bộ GDĐT đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, thống kê được tỷ lệ sinh viên có việc làm của từng lĩnh vực, ngành, trường cũng như đánh giá của doanh nghiệp đối với nhu cầu tuyển dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang