• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2018

Bộ GDĐT ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2018
Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
Số ký hiệu 25/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 08/10/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...