• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2018

Bộ GDĐT ban hành Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2018
Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Số ký hiệu 26/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 08/10/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...