Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 429 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
11/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
18/04/2014
10/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
11/04/2014
10/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
11/04/2014
11/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT, Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
04/04/2014
09/2014/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
25/03/2014
08/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
20/03/2014
07/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
14/03/2014
06/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
11/03/2014
03/2014/TT-BTTTT Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
11/03/2014
09/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
07/03/2014
06/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
04/03/2014
05/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
28/02/2014
04/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
28/02/2014
03/2014?TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
25/02/2014
02/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
08/02/2014
01/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
24/01/2014
41/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Dự bị đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT
31/12/2013
02/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 44/2011TT-BGDĐT và Thông tư số 11/2013TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
24/12/2013
40/2013/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
18/12/2013
/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Dự thảo thông tư liên tịch về vấn đề học phí
05/12/2013