Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 429 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
39/2013/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
04/12/2013
38/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
29/11/2013
37/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
27/11/2013
36/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
06/11/2013
36/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
06/11/2013
138/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
22/10/2013
105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư Liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam
06/08/2013
33/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT
05/08/2013
32/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT
05/08/2013
31/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT
01/08/2013
30/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
26/07/2013
29/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
25/07/2013
28/2013/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT
16/07/2013
27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
16/07/2013
72/2013/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
15/07/2013
26/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
15/07/2013
25/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở
15/07/2013
24/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
04/07/2013
24/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
04/07/2013
23/2013/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
28/06/2013