Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 429 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT Thông tư liên tịch quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non
18/06/2013
20/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
06/06/2013
19/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông
03/06/2013
18/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
16/05/2013
17/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác
08/05/2013
15/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải
08/05/2013
14/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính
08/05/2013
13/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung TCCN các nhóm ngành: hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; cơ khí; kỹ thuật điện, ĐTVT; dầu khí và khai thác
08/05/2013
12/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
12/04/2013
40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015
10/04/2013
35/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
04/04/2013
11/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT
29/03/2013
10/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
28/03/2013
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26/10/2011
11/03/2013
25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010
08/03/2013
08/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
08/03/2013
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
08/03/2013
06/2013/TT-BTTTT Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
07/03/2013
06/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
01/03/2013
05/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường ĐH, CĐ, THCN, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
01/03/2013