Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 434 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
16/06/2011
25/2011/TT–BGDĐT Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng
16/06/2011
43/2011/NĐ-CP Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
13/06/2011
24/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học
13/06/2011
40/2011/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
08/06/2011
23/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
06/06/2011
06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo
06/06/2011
22/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
30/05/2011
22/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
30/05/2011
20/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự
24/05/2011
19/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
24/05/2011
18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT Thông tư liên tịch quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học
28/04/2011
16/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường
13/04/2011
15/2011/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT
09/04/2011
14/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
08/04/2011
13/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
28/03/2011
12/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
28/03/2011
11/2011/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT
28/02/2011
10/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
28/02/2011
06/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
28/02/2011