Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 399 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
20/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
16/07/2010
19/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp
05/07/2010
14/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
29/06/2010
18/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung TCCN các khối ngành: nông nghiệp; thuỷ sản
28/06/2010
17/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung TCCN các khối ngành: CN hoá học; CN kỹ thuật điện; ĐTVT; sản xuất,chế biến sợi,vải,giày,da; CN kỹ thuật cơ khí, CNTT, CN kỹ thuật kiến trúc và công trình XD
28/06/2010
16/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp
28/06/2010
89/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
16/06/2010
87/2010/TT-BTC Thông tư quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
15/06/2010
15/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên – Môi trường
01/06/2010
12/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
18/05/2010
14/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
27/04/2010
13/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
15/04/2010
13/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
15/04/2010
12/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29/03/2010
11/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ, trình độ cao đẳng
23/03/2010
10/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ ĐH, CĐ
22/03/2010
09/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
10/03/2010
08/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
01/03/2010
08/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
01/03/2010
07/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
01/03/2010