Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 392 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
87/2010/TT-BTC Thông tư quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
15/06/2010
15/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên – Môi trường
01/06/2010
12/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
18/05/2010
14/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
27/04/2010
13/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
15/04/2010
13/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
15/04/2010
12/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29/03/2010
11/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ, trình độ cao đẳng
23/03/2010
10/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ ĐH, CĐ
22/03/2010
09/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
10/03/2010
08/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
01/03/2010
08/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
01/03/2010
07/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
01/03/2010
07/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
01/03/2010
06/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
26/02/2010
05/2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT
24/02/2010
04/2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi
11/02/2010
03/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
11/02/2010
02/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
11/02/2010
01/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông
18/01/2010