Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 441 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
30 /2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
24/12/2018
28/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình Tiếng việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
26/11/2018
27/2018/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
25/10/2018
26/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
08/10/2018
25/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
08/10/2018
24/2018/TT-BGDĐT Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
28/09/2018
23/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
28/09/2018
22/2018/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
28/08/2018
21/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học
24/08/2018
20/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
22/08/2018
19/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
22/08/2018
18/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
22/08/2018
17/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
22/08/2018
16/2018/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
03/08/2018
15/2018/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
27/07/2018
14/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
20/07/2018
10/2018/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
30/06/2018
06/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018
18/06/2018
13/2018/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/05/2018
12/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
16/04/2018