Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 418 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
46/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
23/12/2014
27/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ
23/12/2014
45/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
17/12/2014
44/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
12/12/2014
43/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý
05/12/2014
42/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Dịch vụ du lịch; Khách sạn, nhà hàng
05/12/2014
41/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật mỏ
05/12/2014
41/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật mỏ
05/12/2014
39/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng
05/12/2014
37/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
02/12/2014
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
28/11/2014
26/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 và Thông tư số 13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/11/2014
25/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 và Thông tư số 33/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/11/2014
24/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
20/10/2014
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
15/10/2014
34/2014/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đính số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
15/10/2014
33/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
02/10/2014
32/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
25/09/2014
31/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
16/09/2014
23/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
29/08/2014