Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 429 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
37/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
02/12/2014
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
28/11/2014
26/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 và Thông tư số 13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/11/2014
25/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 và Thông tư số 33/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/11/2014
24/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
20/10/2014
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
15/10/2014
34/2014/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đính số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
15/10/2014
33/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
02/10/2014
32/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
25/09/2014
31/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
16/09/2014
23/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
29/08/2014
30/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
28/08/2014
125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
27/08/2014
29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài
26/08/2014
28/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
26/08/2014
22/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT, thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/08/2014
26/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX
11/08/2014
25/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
07/08/2014
25/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục,quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
07/08/2014
24/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
25/07/2014