Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 426 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
21/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
16/06/2014
20/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
30/05/2014
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
30/05/2014
19/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm
30/05/2014
17/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
26/05/2014
19/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
21/05/2014
18/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
20/05/2014
16/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm
16/05/2014
17/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
15/05/2014
15/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
15/05/2014
16/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
08/05/2014
15/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
08/05/2014
14/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 41/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
06/05/2014
14/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
05/05/2014
13/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
28/04/2014
13/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011
28/04/2014
12/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
18/04/2014
11/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
18/04/2014
10/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
11/04/2014
10/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
11/04/2014