• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/11/2014

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản

đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

         Thời gian qua, nhiều đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, các Dự án và các đơn vị khác trực thuộc Bộ (gọi tắt là đơn vị) đã chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản lý thu, chi tài chính, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, tuân thủ đúng các quy định về quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản.

         Bên cạnh đó, một số đơn vị còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại, chưa chấp hành đúng các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, như:

          - Về công tác quản lý tài chính: Chưa chấp hành nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo, chưa chú trọng đến nội dung và hình thức báo cáo, thời hạn nộp báo cáo chậm so với thời gian quy định. Vẫn còn tình trạng lạm thu, thu vượt học phí, vượt lệ phí tuyển sinh, thu thêm các khoản ngoài học phí, tự quy định các khoản thu chưa có quy định. Việc theo dõi, quản lý các chương trình, dự án ODA chưa chặt chẽ, công tác tuyển dụng nhân sự chưa hiệu quả, còn một số vị trí chuyên gia tư vấn chưa thực sự cần thiết cho dự án; một số dự án chưa quán triệt tinh thần tiết kiệm trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại, tập huấn, hội nghị, hội thảo. Công tác quản lý các trung tâm, đơn vị trực thuộc chưa chặt chẽ, chưa thống nhất quản lý nguồn thu đối với các đơn vị trực thuộc, chưa tiến hành xét duyệt quyết toán đơn vị trực thuộc để tổng hợp vào báo cáo tài chính của toàn đơn vị.

         - Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Các thủ tục để trình duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị theo kế hoạch được giao năm 2014 chưa hoàn thành; công tác hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán hợp đồng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước còn chậm. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành ở một số dự án còn xảy ra tình trạng vi phạm quy định về quyết toán, gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như việc theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư.

         - Về công tác quản lý đất đai, tài sản nhà nước: Chưa thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định, không theo dõi hao mòn tài sản cố định; một số tài sản đã đưa vào khai thác sử dụng từ nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án hoàn thành, chưa hạch toán ghi tăng tài sản cố định; vẫn còn một số đơn vị sử dụng sai mục đích của tài sản vào việc cho thuê để bổ sung nguồn thu; còn tình trạng để các hộ dân lấn chiếm đất làm nhà ở nhưng chưa xử lý dứt điểm; tình trạng quản lý và sử dụng xe công chưa đúng quy định, nhất là có một số dự án ODA sử dụng xe công vào việc riêng, chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

         Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/11/2014
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 5296/CT-BGDĐT Ngày ban hành 10/11/2014
Loại văn bản Chỉ thị Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...