• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/08/2017
Kính gửi: - Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;
  - Các Sở giáo dục và đào tạo

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là các trường) năm học 2017 - 2018 như sau:

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/08/2017
Về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP,TCSP năm học 2017-2018
Số ký hiệu 3333/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 02/08/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...