• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/09/2017

Kính gửi: Cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm

Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 ngành giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2017 - 2018 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi chung là trường).

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/09/2017
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2017 - 2018 đối với CSGDĐH, trường SP
Số ký hiệu 4037 /BGDĐT-TTr Ngày ban hành 01/09/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...