• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/12/2017

Kính gửi:   Các đại học, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường dự kiến đưa vào kế hoạch năm 2018 tại Quyết định số 2296/QĐ-BGDĐT ngày 7/7/2017, trong đó có các nhiệm vụ quan trắc môi trường (danh mục kèm theo).

Để thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm vụ quan trắc môi trường dự kiến đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị (được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường) xây dựng thuyết minh nhiệm vụ kèm dự toán kinh phí chi tiết (Phụ lục I).

Chế độ chi tiêu đối với nhiệm vụ đ­­­­ược thực hiện theo h­­­­ướng dẫn tại Thông t­­­­ư  liên tịch số 02/2017/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/1/2017 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi tr­­ường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Quyết định 2090/QĐ-BTNMT ngày 29/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc môi trường nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2014 và các quy định tài chính hiện hành.

Tổng dự toán kinh phí của nhiệm vụ không vượt quá kinh phí dự kiến thực hiện nhiệm vụ trong công văn kèm theo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2018 được giao nêu trên, gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 05/01/2018, bản mềm gửi theo địa chỉ: vukhcns@moet.edu.vn.

Trân trọng.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/12/2017
V/v xây dựng thuyết minh các Nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018
Số ký hiệu 5922 /BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 15/12/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Hoàng Lan
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...