• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/12/2017

Ngày 20/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 5978 /BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/12/2017
Về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 5978 /BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 20/12/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...