• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/12/2017

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 2827/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 2893/BNV-CCVC ngày 18/12/2017 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 1044/KH-BGDĐT ngày 29/12/2017 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên cao cấp (hạng I). Hội đồng thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) thông báo triệu tập viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) như sau:

a) Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

b) Thời gian đón tiếp: Từ 08h30-11h30 thứ Sáu, ngày 26/01/2018.

c) Khai mạc kỳ thi: Từ 14h00 - 16h00 thứ Sáu, ngày 26/01/2018.

d) Tổ chức thi: Thứ Bảy, ngày 27/01/2018) và Chủ Nhật, ngày 28/01/2018.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/12/2017
Về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)
Số ký hiệu 6129/BGDĐT-HĐTTH Ngày ban hành 29/12/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...