• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/02/2018
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
 

- Các đại học, học viện; các trường đại học,

cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tăng cường nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học theo quy định tại Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” tại Hội nghị giao ban với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 01 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo báo cáo một số nội dung sau: 

I. Tình hình triển khai xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học.

1. Việc xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, xây dựng và sử dụng khẩu hiệu trong khuôn viên trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017;

2. Việc thực hiện quy định về tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động tập thể, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường;

3. Việc thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ; tình hình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường;

4. Tình hình thực hiện tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, tập thể dục tại chỗ và hô các khẩu ngữ cho học sinh, sinh viên sau khi tập thể dục; việc xây dựng và sử dụng các công trình thể thao phục vụ cho việc tập luyện của học sinh, sinh viên.

II. Đề xuất, kiến nghị

Báo cáo của các đơn vị cần tập trung làm rõ công tác chỉ đạo triển khai, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, có số liệu minh họa (Theo phụ lục đính kèm) và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) chậm nhất ngày 10/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Lê Thị Hằng, điện thoại: 0985111868, email: lehang@moet.gov.vn).

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/02/2018
Về việc báo cáo tình hình thực hiện nền nếp, kỷ luật trong trường học
Số ký hiệu 693/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 27/02/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...