• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/02/2018

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (sau đây gọi tắt là Thông tư 47). Thông tư 47 được áp dụng đối với giảng viên tại các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc tính định mức giờ chuẩn đối với giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt là Thông tư 08).

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa quy định cụ thể, chi tiết chế độ làm việc để áp dụng tại đơn vị và chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 47, Thông tư 08. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát, ban hành quy định chi tiết việc thực hiện chế độ làm việc đối với giảng viên, đồng thời nghiêm túc thực hiện việc phân công nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ quản lý giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy (giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp) trong các cơ sở giáo dục đại học.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) để được giải đáp kịp thời.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 024.3623.0603; email: trannga@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/02/2018
V/v rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của CBQL giữ hạng CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 569/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành 08/02/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...