• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/12/2017

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/12/2017
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 5756/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 29/12/2017
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...