• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/04/2018

Ngày 04/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc báo cáo tình hình triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo; Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/04/2018
V/v báo cáo tình hình triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường
Số ký hiệu 1275/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 04/04/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...