• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/04/2018

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1441/BGDĐT-CSVC về việc rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi Các đại học, trường đại học, cao đăng sử phạm, trung cấp sư phạm để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/04/2018
Về việc rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
Số ký hiệu 1441/BGDĐT-CSVC Ngày ban hành 13/04/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...